#zouikwatzeggen?

Campagne

Na een tentamen legt een begeleider een arm om je schouder.....

 

Video opnames met je telefoon....

 

Een docent grapt tijdens een instructievideo....

 

Studenten staan lachten met elkaar te praten over een docent.....

 

Ze zouden wat aan dat gezicht moeten doen.....

 

 

#Zou jij wat zeggen?

Wanneer je iets wilt veranderen moet je ermee aan de slag: vragen stellen, je eigen organisatie kritisch bekijken, een beetje reuring veroorzaken. De campagne #Zou ik wat zeggen? komt voort uit de wens van Faculteit der Geneeskunde VU om bij te dragen aan een positieve verandering op de werkvloer van ziekenhuizen door grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken, te beginnen bij onszelf.

De campagne is er niet op gericht om voor te schrijven hoe je met elkaar omgaat. Natuurlijk, sommige regels over professioneel gedrag: die staan vast en die kunnen we je op een blaadje geven (gaan we ook doen). Maar net zo belangrijk is het om (jonge) mensen te leren zich bewust te worden van hun eigen rol hierin. Dit betekent dat je niet alleen leert hoe je je eigen grenzen kan respecteren, maar ook die van anderen.

De campagne #Zou ik wat zeggen? laat zien waar Faculteit der Geneeskunde VU voor staat en wat er op trainingsgebied wordt aangeboden aan studenten en professionals. Ook wil de campagne meer duidelijkheid geven over waar studenten met hun vragen en meldingen terecht kunnen. Tot slot nodigt het uit tot dialoog en bewustwording; het begin van iedere verandering. En vanuit dialoog maken we gedrag bespreekbaar.

Faculteit der Geneeskunde VU is onderdeel van Amsterdam UMC.

Begeleiding

Grensoverschrijdend gedrag bestaat in vele gradaties. Van stomweg vervelend tot diep traumatisch. Soms is het eenmalig, soms komt het steeds terug en ga je hierdoor twijfelen of je er niet iets mee moet. Omdat iedere situatie anders is, en persoonlijk, willen we meer bieden dan een formulier en een email-adres.

Binnen onze opleiding zijn er daarom verschillende contactpersonen om het gesprek mee te voeren.

Om te beginnen de studieadviseurs. Zij kennen de mogelijkheden binnen de organisatie, weten van de hoed en de rand en kunnen je dus goed adviseren. Met dezelfde signalen van verschillende personen kunnen ze ook meer, dus klop bij ze aan, ook als je zelf inschat dat er niet direct een klinkklare oplossing is voor jouw situatie. Zij zijn gebonden aan de wet bescherming persoonsgegevens. Kortom, gesprekken zijn vertrouwelijk.

Een groep studenten is aangehaakt bij de campagne en met deze ambassadeurs kun je ook contact opnemen. Meer over deze ambassadeurs en hun contactgegevens vind je hieronder.

En last but not least: Christa Boer, directeur van Faculteit der Geneeskunde VU. Zij heeft deze campagne geïnitieerd en haar deur staat altijd open voor een gesprek.

Onze studieadviseurs

Marjolein Pouw

“Met elkaar staan voor een veilige leer- en werkomgeving. Daar ga ik voor.” 

studieadviseurs@vumc.nl

Renate Dekker

“Als studieadviseur luister ik graag naar je verhaal en denk ik met je mee. Voel je welkom om een afspraak te maken.” 

studieadviseurs@vumc.nl

 

 

De ambassadeurs zijn studenten aan de opleiding geneeskunde die betrokken zijn bij deze campagne. Bij hen kan je terecht voor een goed gesprek. Laagdrempelig, niet meteen ‘officieel’, en dat is soms wel zo prettig.

Onze ambassadeurs

 

Ela Erol

3e jaar bachelor

Soms is het moedigste wat je kunt doen, jezelf uitspreken. Ik ben er om naar je te luisteren en samen oplossingen te vinden” 

e.u.e.erol@student.vu.nl

Bernice Roggeband

Masterstudent

"Een veilige (leer)omgeving is van groot belang. Mocht je iets hebben meegemaakt en je wil erover praten, neem contact op. We kijken dan samen hoe we ervoor kunnen zorgen dat het aangekaart wordt en hoe je nare gevoel verminderd kan worden!"

b.h.a.roggeband@student.vu.nl

 

Christa Boer

Opleidingsdirecteur Faculteit der Geneeskunde VU

“Met deze campagne hoop ik de drempel te verlagen voor jonge mannen en vrouwen om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. Maar ook ben ik erg geïnteresseerd in verhalen van studenten die zich niet zo snel laten intimideren, zodat dit weer inspiratie kan zijn voor anderen.” 

c.boer@amsterdamumc.nl

Tools

 

Zelf aan de slag

Een vervelende opmerking, iemand die je oneerlijk behandelt. Je weet niet altijd hoe -en of- je er wat mee moet. Maar stel dat je voor jezelf wilt opkomen, dan ben je met goede tips & tricks soms al geholpen.

Tips & Tricks in Toolkit

Grensoverschrijdend gedrag

Als jij vindt dat verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag echt niet door de beugel kan, dan kun je terecht bij onze studieadviseurs. Zij luisteren graag naar je verhaal en kunnen je adviseren.

Contact met studieadviseur

 

 

Download de app #zouikwatzeggen?
Google Playstore en Apple Appstore  

 

 

 

 

 

 


Informatie over privacy & beveiliging

Wij doen ons enorme best binnen de grenzen van het redelijke om de privacy van onze gebruikers, en onszelf, goed te beschermen. Je gebruikt de app #zouikwatzeggen geheel anoniem. Dus als je zoekt naar tips en tricks zodat je grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar kunt maken, worden je persoonlijke gegevens niet opgeslagen. Wel kijken we als organisatie anoniem naar het gebruik van de app. Daarmee kunnen we de app verbeteren. Maar we kunnen ook gegevens gebruiken om andere zaken die grensoverschrijdend gedrag aangaan verbeteren. Denk hierbij aan het beter laten aansluiten van de trainingen op de behoeften. 

Als je via de app contact zoekt met een medewerker van het team sociale veiligheid of een van de studieadviseurs, kan je aangeven dat je anoniem wil blijven. Je gegevens worden dan niet gebruikt. De melding die je maakt blijft anoniem. 
 
Mocht je tips/feedback/advies hebben, dan horen we dat graag. We gaan zoals hieronder ook aangegeven graag met onze gebruikers en anderen daarover in gesprek; om ervan te leren en  te benutten voor keuzes in verdere doorontwikkeling.

Wij zullen niet doelbewust niet-geanonimiseerde data of informatie verkopen of commercieel uitnutten.

Journaal 

Geneeskundeopleiding wil af van ongewenst gedrag

Opleiding geeft studenten weerbaarheidstrainingen 
 

Het televisieprogramma EenVandaag sprak met opleidingsdirecteur van de Faculteit der Geneeskunde VU Christa Boer en medisch psycholoog José van de Kreeke over de les weerbaarheid en grenzen en de campagne #Zouikwatzeggen? om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken in de geneeskundeopleiding.

Lees het artikel en bekijk het item.

 

Programma

Practicum nabespreking snijzaal

1ste jaar bachelor

Een onderdeel van de studie Geneeskunde is het lichamelijk onderzoek dat studenten doen bij patiënten, maar ook bij elkaar. Daarin is het belangrijk om niet alleen te begrijpen wat een professionele houding is, maar ook hoe je met je eigen grenzen en die van anderen om moet gaan. Dit practicum focust hierop, bijvoorbeeld door gezamenlijke afspraken te maken. Lees hier meer. 

Practicum Omgaan met lastige situaties

1ste jaar bachelor

Studenten gaan in de zomer voor het eerst de werkvloer op tijdens Zorgstage. Dit betekent dat zij te maken zullen krijgen met patiënten, collega’s en leidinggevenden. Wat kom je zoal tegen in deze omgang? Hoe ga je om met lastige situaties op een manier die werkt? Met behulp van trainingsacteurs en door het leren van nieuwe communicatievaardigheden worden studenten voorbereid op de stage. Meer weten? Kijk hier.

Practicumreeks Regie in lastige situaties

3de jaar bachelor

Op de werkvloer moet je als arts aan de ene kant stevig durven staan voor je visie, maar dit moet niet in de weg staan van een goede samenwerking met een collega of verstandhouding met patiënt. ‘Hard zijn naar de zaak en zacht naar de relatie’, zeggen we weleens. In een reeks van acht practica oefen je als student met verschillende veelvoorkomende situaties. Meer over deze serie en twee voorbeelden van practica lees je hier.

Practicum Weerbaarheid en grenzen

Start 1ste jaar master

Seksuele intimidatie, racisme, pesten en intimiderend gedrag zijn voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag. Hoe ga je hiermee om? Tijdens dit practicum wordt het onderwerp bespreekbaar gemaakt, ga je aan de slag met je eigen visie hierop en krijg je handvaten om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan. We nodigen altijd trainingsacteurs uit om te oefenen met studenten. Lees hier meer.

Workshop Aanspreken en aangesproken worden

1ste - 3de jaar master

Een lastig, maar belangrijk onderdeel van het aanpakken van ongepast of onzorgvuldig gedrag is het leren om anderen op hierop aan te spreken. Want hoe doe je dat in een werkomgeving, als een collega iets doet of zegt dat negatieve gevolgen kan hebben voor een collega of patiënt? Laat jij je aanspreken? 

Complexe situatietraining voor AIOS

 

COSTA is een verdiepingstraining van vier dagen voor AIOS. Onder begeleiding van een trainersteam uit het Amsterdam UMC, bestaande uit psychologen en medisch specialisten, wordt gewerkt aan communicatievaardigheden, samenwerken en (persoonlijk) leiderschap. De deelnemers krijgen een set van maatgerichte inzichten en technieken aangeleerd om complexe situaties in de praktijk beter op te kunnen lossen. Meer informatie.

Intervisie

1ste - 3de jaar master

Gedurende de drie masterjaren komen de coassistenten zeven keer samen voor intervisie in een vaste groep, onder leiding van een vaste docent. Dit vindt tweemaal in het eerste masterjaar, driemaal in het tweede masterjaar en tweemaal in het derde masterjaar plaats. In deze bijeenkomsten worden ervaringen op de ziekenhuisvloer met elkaar besproken. Er is ruimte om zowel de positieve, alsook de lastige momenten te benoemen en te bespreken. Er wordt tevens geadviseerd hoe te handelen in bepaalde situaties. De coassistenten bepalen zelf welke onderwerpen ze inbrengen. Bejegening door collega’s (studenten en medewerkers) en patiënten is een veelbesproken thema in deze bijeenkomsten. Meer hierover lees je hier

 


In de media

 

Dialoog over omgangsvormen

14 maart 2020

“De eerste stap? Ervaren waar jouw grens ligt”.

De medische werkvloer is extra gevoelig voor grensoverschrijdend gedrag. Hoe komt dit en hoe zorgen we voor een veiliger opleidingsklimaat?

Er is niet één oplossing, leert een rondgang langs vertrouwens-persoon, coassistent, verpleegkundigen, bestuurslid en docenten. “Bewustzijn is een eerste stap, pas daarna kun je het gesprek aangaan.” Lees de dialoog over omgangsvormen.

Diaoloog over omgangsvormen https://issuu.com/menh/docs/io_januari_2020
 

 

 

 

Nieuw IO magazine: Waar ligt jouw grens?

13 januari 2020

Het nieuw magazine IO, voor opleiders in de zorg, gaat deze keer over grensoverschrijdend gedrag in de medische wereld.
Wat is grensoverschrijdend gedrag? Waar komt het voor? Welke impact heeft het op ons als mens?
Christa Boer, directeur Faculteit geneeskunde VU, worstelt er zelf ook mee:
’Het gaat over respect, integriteit, je eigen grenzen bepalen. Het zijn vaak subtiele zaken die je even van je á propos brengen, die een gevoel van protest oproepen.
Wat zeg of doe je in zo’n situatie?”.
Lees 
hier online het magazine of vraag een gratis exemplaar aan bij io@vumc.nl
 

 

 

 

Volkskrant: Onveilige werksituaties vinden dagelijks plaats

7 september 2019

Arts Arno Bisschop: ‘Het is de hoogste tijd dat instellingen en stafleden erkennen dat onveilige werksituaties dagelijks plaatsvinden’

Lees hier het artikel in de Volkskrant
 

 

Elsevier Weekblad: 'Om te kunnen zeggen wat je wilt, moet je je veilig voelen'

26 augustus 2019

Bestuursvoorzitter van de VU Mirjam van Praag (51) in Elsevier Weekblad over het belang van sociale veiligheid: ‘Om te kunnen zeggen wat je wilt, moet je je veilig voelen’.
 

 

 

 

 

NRC ‘Student moet leren zichzelf en anderen te verdedigen’

11 juni 2019

“Studenten geneeskunde durven niet voor zichzelf of anderen op te komen op de werkvloer. De co-assistent moet mondiger, vindt Christa Boer.” Lees hier het artikel in NRC Handelsblad. Lees ook het interview met Christa  Boer in Medisch Contact en in het digitale onderwijsmagazine van Amsterdam UMC, locatie VUmc.
 

 

 

 

Oplossing #metoo-discussie - Klikbeet

6 juni 2019

De dames en heren van Klikbeet vinden het ook erg belangrijk dat het debat gevoerd wordt over grensoverschrijdend gedrag, naar aanleiding van de #MeToo-discussie. En daarom gaan ze met elkaar aan tafel.
 

 

 
 

 

Contact

Online community platform voor en door studenten van de Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit. Zoek je informatie over ons onderwijs? Kijk op  onze website
E-mailadres: studioovu@amsterdamumc.nl

             

 

 

 

Cookie-instellingen