Hoe is Springlab ontstaan?

In 2018-2019 werd de basis van SpringLab gelegd. In de facultaire onderwijsagenda werden prioriteiten aangegeven voor een toekomstbestendige opleiding, waaronder 1) het verhogen van de studentenparticipatie en 2) het opzetten en integreren van onderwijsinnovaties passend bij de (technologische en wetenschappelijke) ontwikkelingen van en in de zorg. Ook het Raamplan Artsenopleiding 2020 en het visiedocument ‘Koers van de opleiding Geneeskunde VU’ (2021) richt zich op het zelfsturend leren van de student.
 

Uit klankbordsessies met studenten (2018) bleek behoefte aan integratie van verschillende (multidisciplinaire) kennisniveaus en de wens dit te integreren in de praktijk. Als aanbeveling werd een skillslab genoemd, een plek waar studenten ‘kunnen leren wat zij zelf willen leren’ en onderwijs ‘van, voor en door studenten’. Deze plek is SpringLab: een innovatief fysiek extracurriculair onderwijsplatform waar de behoefte van de student centraal staat. 


De StudieVoorschotMiddelen (SVM) maakten het mogelijk om in samenwerking met studenten SpringLab op te zetten. De SVM bestaat uit gelden die de overheid heeft bespaard op studiefinanciering toen werd overgestapt naar het leenstelsel. De SVM vallen onder de zogenoemde 'kwaliteitsgelden' die ten goede van de opleiding moet komen en zijn tot en met 2024 verstrekt. Gezien de bijzondere aard van de SVM wordt het geld besteed aan projecten die ten goede komen van de student; nu en in de toekomst.


Het idee achter SpringLab is dus dat studenten blijvend profijt kunnen hebben van dit budget, dus ook na 2024 wanneer de financiering stopt. SpringLab is daarom een platform wat door studenten geleid wordt, maar dat ook voor iedere student vrij (lees: gratis) toegankelijk is en blijft. Alle ontwikkelingen binnen SpringLab worden zo goed mogelijk vastgelegd, zodat ook na 2024 geprofiteerd kan worden van innovatief en studentgestuurd onderwijs!

Contact

Online community platform voor en door studenten van de Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit. Zoek je informatie over ons onderwijs? Kijk op  onze website
E-mailadres: studioovu@amsterdamumc.nl

             

 

 

 

Cookie-instellingen